2017-03-15

Information ADSL-nedläggning

Den 31 mars 2017 läggs totalt 15 av Telias ADSL-stationer i Karlstads kommun ned, vilket gör att många kommer bli utan uppkoppling. Här har vi samlat information om var det finns fiber via stadsnätet idag, hur planerna ser ut för stadsnät i de drabbade områdena i framtiden, samt vad som kan vara bra att känna till.

Information - område för område

Här är en lista över de ADSL-stationer som läggs ned 31 mars, samt vad som gäller angående stadsnätet i de områdena.

Gaperud, Getebol, Knappstadby, Rudsta, Segerstad, Snarstatorp, Sutterhöjden, Norum

I de första åtta områdena har vi redan fiber i delar av området – här finns redan fastigheter som är anslutna till stadsnätet. Här är chansen större att du också kan bli ansluten, eftersom du troligtvis bor någorlunda nära fiberkabeln. Vi vill dock klargöra att det kan skilja sig från fall till fall huruvida det är möjligt att snabbt ansluta eller ej, beroende på hur nära din fastighet närmaste fiber finns. Därför görs alltid en separat kostnadsberäkning vid varje förfrågan om anslutning.

I Getebol, Snarstatorp och Segerstad är fastigheterna anslutna via en fiberförening. Vill du bli ansluten ska du därför prata med din förening.

  • Getebol (Västra Gaperns fiberförening), Christer Danielsson, christer.danielsson@skanska.se
  • Snarstatorp (Södra Gaperns fiberförening), Bengt Johansson, bengt65johansson@gmail.com
  • Segerstads fiberförening, Erling Karlsson, erling.karlsson@tyfonmail.se 
Hedetången, Lövhöjden och Södra Rådom

Utbyggnaden av stadsnätet i de här tre områdena är planerad att starta under 2017. Vi har fått ekonomiskt stöd för att bygga stamsträckan genom områdena, men vi har ännu inte fått besked om eventuellt stöd för att bygga det så kallade accessnätet. Läs mer om vad stam- och accessnät är längre ner. Om intresset i områdena är tillräckligt stora kan vi kanske börja ansluta de första fastigheterna i slutet av 2017, alternativt under 2018.

Arnön

Liksom för Hedetången, Lövhöjden och Södra Rådom har vi fått ekonomiskt stöd för att bygga stamnätet ut till Arnön, och vi planerar att bygga sträckan. Arbetet med stamnätet kommer att påbörjas under 2017.

Viberg

Byggnationen av stamnätet till Viberg påbörjades under 2016, eftersom vi fått ekonomiskt stöd (EU) för den sträckan. Vi fick dock avslag på vår stödansökan gällande accessnätet i området (läs mer längre ner om vad stam- och accessnät innebär), vilket gör att det är svårt att säga när vi kan ansluta. Vissa kommer vi dock kunna ansluta redan under våren 2017, då främst fastigheter som ligger nära stamnätet. Är intresset stort kanske vi även kan börja ansluta övriga fastigheter under 2018.

Älvsbacka och Torsked

Liksom för Viberg har vi fått ekonomiskt stöd (EU) för att kunna bygga stamnät till Älvsbacka och Torsked, men än så länge har vi ingen information att ge gällande accessnätet (läs mer om vad stam- och accessnät är längre ner) vilket gör det svårt att sia om när vi kan ansluta Älvsbacka och Torsked. Får vi någon annan typ av ekonomiskt stöd, tillsammans med att intresset för att ansluta sig är stort i områdena, kan vi kanske börja ansluta de första fastigheterna i slutet av 2017, alternativt under 2018.

Vad betyder stamnät och accessnät?

De två typerna av nät består båda av fiber och är en del av stadsnätet – samt är sammanlänkade med varandra. Men det finns en väsentlig skillnad.

Stamnät

Stamnätet är fibernätets motorvägar. Stamnätet är den tjockaste delen av stadsnätet, och har plats för flest fibertrådar. Det är stamnätet som bygger ihop olika orter och till och med kommuner.

Accessnät

Accessnätet är det nät som binder samman stamnätet med områden och fastigheterna i områdena. Enkelt översatt är access engelska för få tillgång till eller att nå någonting, vilket är exakt vad accessnätet gör – det når ut till bostadsområdena i kommunen. Att vi har fått ekonomiskt stöd för att bygga stamnät till eller förbi ditt område är naturligtvis bra, men för att du ska kunna bli ansluten måste även ett accessnät finansieras – antingen genom ytterligare stöd eller genom ett stort intresse i området så att kostnaderna kan fördelas. Oftast behövs både stödet och intresset för att kunna bygga accessnätet.

Bra att veta

Kommunalråd i dialog med Telia

Efter att nyheten kommit om att Telia kommer att släcka ned ADSL-stationerna har flertalet kommunalråd inom Karlstads kommun försökt hitta en gemensam lösning och tidsplan med Telia. Detta för att fördröja nedsläckningen och samordna med fiberutbyggnaden så att en eventuell stadsnätsanslutning skulle kunna ersätta ADSL-anslutningen utan några större avbrott. Telia har dock gett avslag på dessa förslag.

Anmäl intresse!

Vill du bli ansluten kan du klicka här, söka fram din adress och anmäla ditt intresse. Intresseanmälan är inte bindande, men den ger oss en bra bild av hur stort intresset är i ett visst område vilket ger oss bättre förutsättningar för att kunna planera en eventuell utbyggnad. Ju fler intresseanmälningar vi får in, desto snabbare kan vi påbörja processen.

Varför kan det ta så lång tid att ansluta?

Man bör veta att det tyvärr inte är särskilt enkelt att bygga ut stadsnätet på landsbygden. Dels är sträckorna oftast långa, dels blir kostnaderna väldigt höga, och dels finns det mycket regler och restriktioner att förhålla sig till.

I tätorten ligger husen oftast mycket tätare – grävsträckorna per fastighet blir därför mycket kortare, arbetet går snabbare och kostnaderna blir lägre. Till skillnad från landsbygden behövs då inget utomstående ekonomiskt stöd utan arbetet kan bekostas helt av fastighetsägarna genom anslutningsavgiften.

I tätorten är det oftast enbart kommunens egen mark och gator man gräver på, vilket gör att bara ett markavtal behöver godkännas. På landsbygden däremot kan markägarna vara väldigt många på en längre sträcka, och då räcker det med ett nej eller ett försenat svar från en enda markägare för att hela projektet ska försenas. På landsbygden kan det även finnas naturreservat och andra skyddade områden, växter och djur man måste ta hänsyn till, vilket också kan försena projekten.

Vi arbetar dagligen med att så snabbt som möjligt ta oss förbi de här hindren som finns framför oss, och hade det varit enklare att ansluta skulle vi självklart byggt både mer och snabbare.

Mer information

Du kan läsa mer om stadsnätet här på webben. Har du frågor som rör själva ADSL-nedsläckningen hänvisar vi dig till Telia. Du som berörs ska ha fått skriftlig information från dem.