2016-12-21

Smarta elnät, elbilar och fiberutbyggnad i fokus under 2017

Nästa år blir minst lika spännande och händelserikt som 2016 för Karlstads El- och Stadsnät, med stora investeringar, utveckling av tjänster och fortsatt hög utbyggnadstakt.

Stadsnätet är idag lika självklart som el och vatten, en säker och snabb anslutning är en förutsättning för att kunna göra det mesta i hemmet eller företaget. Vikten av att ansluta så många som möjligt så snabbt och effektivt som möjligt är därför ett fortsatt fokusområde hos bolaget.

- Vi har anslutit stora delar av Karlstads kommun och jobbar för att ta oss till alla så snabbt vi kan, nästa år gör vi över 2000 anslutningar av villor, lägenheter och företag. Anslutningen möjliggör alla de digitala tjänster vi har i stadsnätet och kommer satsa ännu mer på under 2017, säger Elin Bertilsson, stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät.

Investering för smarta nät

Även på elnätet är antalet anslutningar många, speciellt med tanke på alla nybyggnationer som pågår i Karlstad. Men det största projektet för elnätet under 2017 sker i en mottagningsstation. Projektet är en investering på cirka 60 miljoner och ger många kvalitativa förändringar i elnätet.

- Vår östra mottagningsstation har varit med och levererat el till östra Karlstad i snart 45 år, nu är det dags att uppgradera den, berättar Lars Efstrand, elnätschef på Karlstads El- och Stadsnät. Ombyggnationen ger oss möjligheten att ta del av ny teknik som bland annat förenklar arbetet vid fel, förbättrar möjligheter till fjärrstyrning och bidrar till en ökad övervakning av nätet, fortsätter Lars.

Smarta nät är något Karlstads El- och Stadsnät arbetar med och ombyggnationen av mottagningsstationen är ett steg i den riktningen.

Stort intresse för elbilsladdning

Ännu en viktig och aktuell fråga som Karlstads El- och Stadsnät arbetar med är elbilsladdning.

- Vi arbetar tillsammans med Karlstads kommun för att etablera fler laddplatser i Karlstad, under 2017 kommer man se mer av det, säger Marija Borenius.

Under året har bolaget även tagit fram tjänster för att hjälpa privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag med att etablera laddplatser.

- Intresset är jättestort, speciellt bland bostadsrättsföreningar, och det är precis vad Karlstad behöver. Vi har redan snabbladdare vid flera bensinstationer i stan, det vi behöver är laddare där bilen står parkerad längre, till exempel hemma över natten, berättar Marija.