2016-12-22

Vi söker en driftingenjör till elnät

Vi söker nu en driftingenjör till elnät som vill vara med och utveckla verksamheten i linje med vår vision - Nätverk i världsklass i framtidskommunen Karlstad.

Karlstads El- & Stadsnät arbetar med nätverk i världsklass med fokus på såväl dagens behov som framtida lösningar och du kommer få ett stort ansvar att tillsammans med resten av enheten ansvara för den dagliga driften av vårt elnät. Enhetens uppdrag är att övervaka och driva elnätet med fokus på hög leveranssäkerhet. I detta ingår bland annat analys av hur elnätet fungerar i sin helhet avseende elkvalité, underhåll och prestanda över tid.

Då såväl Karlstads El- och Stadsnät som elnätsbranschen står inför spännande förändringar söker vi en person som är utvecklingsorienterad. Detta innebär bland annat ansvar för att säkerställa att Karlstads El- och Stadsnät på bästa sätt möter upp mot våra kunders krav gällande elleverans och de möjligheter som finns i framtidens elnät. Som driftingenjör kommer du att utveckla arbetet med att övervaka, driva samt avhjälpa och förebygga fel i nätdriftsprocessen.

Eftersom vi har många större investerings- och reinvesteringsprojekt kan projektledning komma att ingå i tjänsten. Utöver detta ingår det också i arbetet att leda och delta i felsökning och åtgärder i fält. Tjänsten är placerad på enheten Drift, och beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Driftövervakning (Scadasystem)
  • Utveckling av driftövervakning och nätkvalitet
  • Felavhjälpning på elnätsdistributionsanläggningar
  • Selektivplaner
  • Reläskyddskonfigurering
  • Myndighetsrapportering
  • Driftorderplanering/Eldriftledare
  • Budgetarbete

Kvalifikationer

Vi söker dig som har elingenjörsutbildning på högskolenivå, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, och har stor erfarenhet från drift och felavhjälpning inom elnätsdistribution.

Då enheten är ytterst ansvarig för bolagets dagliga drift så är det av vikt att du är metodisk och noggrann samt kan hantera pressade situationer där många saker händer samtidigt. Du ser samarbete som det viktigaste medlet för att nå uppsatta mål och goda resultat.

Om oss

Karlstads El- och Stadsnät är ett helägt kommunalt bolag i Karlstads kommun. Vår affärsidé är att tillhandahålla trygg och prisvärd transport av el och bredbandstjänster för det dagliga livet med fokus på framtidens behov. Vi är proffs på att bygga, driva och förvalta driftsäkra nät inom både elnät och optiska fibernät.

Elnätsverksamheten omfattar Karlstads tätort. Elnät har cirka 35 000 kunder och omfattar fyra mottagningsstationer, 350 nätstationer och cirka 125 mil ledningar som till över 97% är kabelnät. Mottagningsstationerna övervakas via ett MicroSCADA-system.

Anställning och ansökan

Tillsvidareanställning heltid 100%. 

Ansökan sker via den här länken (Randstad), sista ansökningsdag 2017-01-29.

Kontakt

Ellinor Hammar, Randstad

073-064 47 86, ellinor.hammar@randstad.se