2020-07-02

Strömavbrott på Kronoparken, Lorensberg, Stockfallet, Kroppkärr, Norrstrand och Rud

Klockan 22:30: Under torsdagskvällen var det ett strömavbrott som berörde områdena Kronoparken, Lorensberg, Stockfallet, Kroppkärr, Norrstrand och Rud. Felet låg i Ellevios nät som går in till Karlstad, och var avhjälpt klockan 22:50.

Felet var avhjälpt klockan 22:50 och alla ska ha tillbaka strömmen.

Annan driftinfo

1 2 3 4 5 > >|